Guru Muatan Lokal

Drs. I Nengah Suarta, M.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Bali
Program Studi : Pendidikan Bahasa Bali
Instansi Pendidikan :  Universitas Pendidikan Ganesha – Bali
Tahun Lulus : 2012

Ni Nyoman Sriwati Kartini, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Bali

Dewa Ayu Putu Kristiani Sumaherna, A.Md

Mata Pelajaran : Bahasa Bali

Ni Wayan Eka Agustini, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Bali

Ni Ketut Swastini, S.Pd. B

Muatan Lokal : Bahasa Bali

I Wayan Widiarsa, A.Md

Muatan Lokal : Bahasa Bali